MDA Service

M = Sähkökoneet

Motors-palvelumme sisältää AC/DC-sähkökoneiden sekä generaattoreiden huollot ja korjaukset käyttöönottoon saakka. Käytössämme on nykyaikainen korjaamo ja työn laadusta vastaa kokenut kunnossapitotiimi.

Nopeasti liikkeelle

Tulemme nopeasti ja joustavasti paikalle, kun vika ilmenee. Yhdessä asiakkaan kanssa tehdään korjaussuunnitelma, jonka jälkeen vastuu huoltoprosessista siirtyy meille. Yhteistyöverkostomme mahdollistaa myös suurten kohteiden huollot ja korjaukset.

Huoltoprosessi

Suoritamme sähkökoneen huoltoprosessin alusta loppuun. Palvelu sisältää koneen irroittamisen, kuljetuksen korjaamolle ja korjaustyöt asiakkaan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Varmistamme työmme tuloksen koestuksella korjaamotiloissa ja vielä käyttökohteeseen asennettuna. Koneet, joita ei esimerkiksi kokonsa vuoksi voi siirtää, korjaamme ja huollamme käyttöpaikalla.

Käämintä

Käämimme vaihto- ja tasavirtamoottoreiden staattorit sekä roottorit. Korjauksen jälkeen tehtävä dynaaminen tasapainotus varmistaa koneen häiriöttömän käynnin. Varmistamme moottorin toimivuuden myös korjaamon omalla koekentällä.